Entrapment of guide wire by Chiari's network during pacemaker implantation

Zhu, WL; Jin, Z; Li, Q

Li, Q (reprint author), 205 Hubin South Rd, Xiamen 361000, Fujian, Peoples R China.

CARDIOLOGY JOURNAL, 2019; 26 (5): 607