The water lily genome and the early evolution of flowering plants

Zhang, LS; Chen, F; Zhang, XT; Li, Z; Zhao, YY; Lohaus, R; Chang, XJ; Dong, W; Ho, SYW; Liu, X; Song, AX; Chen, JH; Guo, WL; Wang, ZJ; Zhuang, YY; Wang, HF; Chen, XQ; Hu, J; Liu, YH; Qin, Y; Wang, K; Dong, SS; Liu, Y; Zhang, SZ; Yu, XX; Wu, Q; Wang, LS; Yan, XQ; Jiao, YN; Kong, HZ; Zhou, XF; Yu, CW; Chen, YC; Li, F; Wang, JH; Chen, W; Chen, XL; Jia, QD; Zhang, C; Jiang, YF; Zhang, WB; Liu, GH; Fu, JY; Chen, F; Ma, H; Van de Peer, Y; Tang, HB

Zhang, LS (corresponding author), Fujian Agr & Forestry Univ, Fujian Prov Key Lab Haixia Appl Plant Syst Biol, Minist Educ Genet Breeding & Multiple Utilizat Ct, Key Lab Natl Forestry,Key Lab, Fuzhou, Fujian, Peoples R China.; Zhang, LS (corresponding author), Fujian Agr & Forestry Univ, Grassland Adm Orchid Conservat & Utilizat, Fuzhou, Fujian, Peoples R China.

NATURE, 2020; 577 (7788): 79