Involuntary choreiform movements in a diabetic patient

Xiao, F; Liu, MQ; Wang, XF

Wang, XF (reprint author), Chongqing Med Univ, Affiliated Hosp 1, Dept Neurol, Chongqing Key Lab Neurol, Chongqing 400016, Peoples R China.

LANCET, 2019; 393 (10175): 1033