Multimorbidity and patient-centred care in the 3D trial

Xu, ZJ; Yao, M; Fang, LZ

Xu, ZJ (reprint author), Zhejiang Univ, Sch Med, Sir Run Run Shaw Hosp, Dept Gen Practice, Hangzhou 310016, Zhejiang, Peoples R China.

LANCET, 2019; 393 (10167): 128