Trichotillomania

Eskeland, SO; Moen, E; Hummelen, B

Eskeland, SO (reprint author), Oslo Univ Sykehus, Klin Psykisk Helse & Avhegighet, Oslo, Norway.

TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LAEGEFORENING, 2018; 138 (10): 927