Development and validation of a penumbra-based predictive model for thrombolysis outcome in acute ischemic stroke patients

Tang, TY; Jiao, Y; Cui, Y; Zeng, CH; Zhao, DL; Zhang, Y; Peng, CY; Yin, XD; Gao, PY; Yang, YJ; Ju, SH; Teng, GJ

Ju, SH; Teng, GJ (reprint author), Southeast Univ, Zhongda Hosp, Dept Radiol, Jiangsu Key Lab Mol & Funct Imaging,Med Sch, 87 Dingjiaqiao Rd, Nanjing 210009, Jiangsu, Peoples R China.

EBIOMEDICINE, 2018; 35 (): 251