A neuroimaging biomarker for striatal dysfunction in schizophrenia

Li, A; Zalesky, A; Yue, WH; Howes, O; Yan, H; Liu, Y; Fan, LZ; Whitaker, KJ; Xu, KB; Rao, GX; Li, J; Liu, S; Wang, M; Sun, YQ; Song, M; Li, P; Chen, J; Chen, YC; Wang, HN; Liu, WM; Li, ZG; Yang, YF; Guo, H; Wan, P; Lv, LX; Lu, L; Yan, J; Song, YQ; Wang, HL; Zhang, HX; Wu, HW; Ning, YP; Du, YH; Cheng, YQ; Xu, J; Xu, XF; Zhang, D; Wang, XQ; Jiang, TZ; Liu, B

Jiang, TZ; Liu, B (corresponding author), Chinese Acad Sci, Brainnetome Ctr, Inst Automat, Beijing, Peoples R China.; Jiang, TZ; Liu, B (corresponding author), Chinese Acad Sci, Natl Lab Pattern Recognit, Beijing, Peoples R China.; Jiang, TZ; Liu, B (corresponding author), Univ Chinese Acad Sci, Sch Artificial Intelligence, Beijing, Peoples R China.; Jiang, TZ; Liu, B (corresponding author), Chinese Acad Sci, Ctr Excellence Brain Sci & Intelligence Technol, Shanghai, Peoples R China.; Jiang, TZ; Liu, B (corresponding author), Chinese Acad Sci, Innovat Acad Artificial Intelligence, Beijing, Peoples R China.; Jiang, TZ (corresponding author), Univ Elect Sci & Technol China, Sch Life Sci & Technol, Key Lab Neuro Informat, Minist Educ, Chengdu, Peoples R China.; Jiang, TZ (corresponding author), Univ Queensland, Queensland Brain Inst, Brisbane, Qld, Australia.

NATURE MEDICINE, 2020; 26 (4): 558