Inactivation of 3-hydroxybutyrate dehydrogenase type 2 promotes proliferation and metastasis of nasopharyngeal carcinoma by iron retention

Li, B; Liao, ZP; Mo, YX; Zhao, WL; Zhou, XH; Xiao, XL; Cui, WM; Feng, GF; Zhong, SH; Liang, YS; Du, CP; Huang, GW; Li, P; Xiao, X; Zhou, XY; Wang, RS; Zhang, Z

Wang, RS (corresponding author), Guangxi Med Univ, Affiliated Hosp 1, Dept Radiotherapy, Nanning, Peoples R China.; Zhang, Z (corresponding author), Guangxi Med Univ, Dept Otolaryngol Head & Neck Surg, Affiliated Hosp 1, Nanning, Peoples R China.

BRITISH JOURNAL OF CANCER, 2020; 122 (1): 102