microRNA-93-5p promotes hepatocellular carcinoma progression via a microRNA-93-5p/MAP3K2/c-Jun positive feedback circuit

Shi, X; Liu, TT; Yu, XN; Balakrishnan, A; Zhu, HR; Guo, HY; Zhang, GC; Bilegsaikhan, E; Sun, JL; Song, GQ; Weng, SQ; Dong, L; Ott, M; Zhu, JM; Shen, XZ

Zhu, JM; Shen, XZ (corresponding author), Fudan Univ, Dept Gastroenterol & Hepatol, Zhongshan Hosp, 180 Fenglin Rd, Shanghai 200032, Peoples R China.; Zhu, JM; Shen, XZ (corresponding author), Fudan Univ, Shanghai Inst Liver Dis, 180 Fenglin Rd, Shanghai 200032, Peoples R China.; Shen, XZ (corresponding author), Fudan Univ, Shanghai Med Coll, Key Lab Med Mol Virol, 130 Dongan Rd, Shanghai 200032, Peoples R China.

ONCOGENE, 2020; 39 (35): 5768

打开APP